Selje Kloster

Bla ned

Helt fra tidlige tider var Selje Kloster sentralt i kristen Norge som et av tre bispesete. Klosteret var det religiøse senteret på vestlandet. Klosteret ble grunnlagt rundt år 1100 på stedet der St. Sunniva hadde kommet i land da hun rømte fra Irland. Klosteret var viet til St. Albanus og en regner med at rundt 15-20 munkar hadde tilhold på klosteret i tiden det var i aktiv drift frem til ca. 1461-71.

Klosteret ligger i dag lett tilgjengelig for besøkende. I sommarhalvåret går det passasjerbåt med guide fra Selje sentrum til klosteret. Båten har avgang bare få meter fra leiligheten vår.

Selje Kloster er blitt et yndet mål for pilgrimmer. En pilgrimsled til Selje Kloster går fra Kinn til Selje, mer informasjon om Sunnivaleden finnes på www.pilgrim.info.